Przedsiębiorstwo Budowlane
BUDOMAX Sp. z o.o.
ul. Stańczyka 16 lok. 48
30-126 Kraków


kontakt

sekretariat:

biuro@budomax.eu

przygotowanie produkcji:

produkcja@budomax.eu

zarząd:

zarzad@budomax.eu

telefon: +48 (0) 12 622 72 37

telefon: +48 (0) 12 622 72 38

telefax : +48 (0) 12 626 08 09

KRS: 0000253244 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Wysokość Kapitału Zakładowego 300.000,00 zł.